MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Rok 2013
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Gminy Niebylec za rok 2012
Data publikacji 2013-05-21
 
Załączniki:

 1. Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Adam Parys
 3. Antoni Basamon
 4. Eugeniusz Lech
 5. Grzegorz Smela
 6. Henryk Książek
 7. Jan Wojtaszek
 8. Leszek Turoń
 9. Małgorzata Lasota
 10. Piotr Kudła
 11. Robert Szpond
 12. Stanisław Daszykowski
 13. Stanisław Lenart
 14. Witold Koza

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: