MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości  wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec:
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 158 o pow. 0,23 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 149 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 735 o pow. 0,27 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 1028/4 o pow. 0,35 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Lutcza- nieruchomość oznaczona numerem 5160 o pow. 0,14 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 45214
  • Lutcza- nieruchomość oznaczona numerem 51570 pow. 0,31 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 45214
Data publikacji 2013-05-15
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 14 maja 2013r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: