MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec.
Opis Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec

Dotyczy działek:
  • Lutcza - działka nr 637/7  o pow. 0,3798 ha wpisana w KW-RZ1S/00045333/1
  • Jawornik  – działka nr  1961 o pow. 0,28 ha, wpisana w KW RZ1S/00054442/4
  • Gwoźnica Górna- działka nr 545/2 o pow. 0,20 ha – wpisana w KW RZ1S/00046189/3.
  • Baryczka- działka nr 664 o pow. 0,66, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5
  • Baryczka- działka nr 680 o pow. 0,28 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5.
  • Baryczka – działka nr  679/4 o pow. 0,26 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5
  • Baryczka- działka nr  679/3 o pow. 0,03 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5.
  • Baryczka- działka nr 679/5 o pow. 0,13 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/2.
  • Baryczka -działka nr  676 o pow. 0,21 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5.
  • Baryczka – działka nr 675 o pow. 0,25 ha, wpisana  w KW-RZ1S/00052522/5

Więcej informacji w załączniku
Data publikacji 2013-05-08
 
Załączniki:

 1. Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: