MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Szkoła Podstawowa w Lutczy Nr 2
Opis Tel. 746-34-77 Dyrektor Szkoły mgr Maria Jarzyło Jest to sześcioklasowa szkoła podstawowa z klasami łączonymi oraz oddziałem zerowym. W szkole podstawowej uczy się 57 uczniów. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel kontraktowy, 4 nauczycieli mianowanych oraz 6 nauczycieli dyplomowanych. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski. W szkole znajduje się Izba Regionalna ( małe muzeum szkolne). Szkoła organizuje pikniki rodzinne połączone z zabawami na świeżym powietrzu. Położenia szkoły wśród 1 ha zieleni z dala od drogi szybkiego ruchu sprzyja bezpiecznemu i aktywnemu wypoczynkowi z wykorzystaniem boisk sportowych i terenowej ścieżki zdrowia.
Data publikacji 2003-04-17
 
Osoba odpowiedzialna za treść: