MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35ust.1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości; wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży: Jawornik - działka nr 271 o pow. 0.21 ha wpisana w KW-39938. Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w Jaworniku , oznaczona numerem ewidencyjnym 271 o pow. 0,21 ha, stanowiąca użytek R-IV a Lokalizacja- nieruchomość położona na pograniczu z miejscowością Gwoździanka, w pasie gruntów przylegających do drogi głównej o nawierzchni bitumicznej. W pobliżu zakrzaczony wąwóz. Średnie oddalenie od zabudowy miejscowości. Działka nie posiada dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu - przewaga łagodnych skłonów. Działka odłogowana oraz porośnięta samosiewkami drzew i krzewów liściastych, bez znaczących wartości użytkowych i hodowlanych. W otoczeniu przewaga gruntów wykorzystywanych rolniczo. Kształt działki nieregularny. Więcej w załączniku poniżej
Data publikacji 2012-10-09
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 113/2012 Wójta Gminy Niebylec z dnia 28 września 2012r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: