MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Szkoła Podtawowa w Bliziance
Opis Tel. 277-30-39 Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Lenart Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z klasami łączonymi z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 42 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel dyplomowany oraz 3 stażystów. W szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.
Data publikacji 2003-04-17
 
Osoba odpowiedzialna za treść: