MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec
Opis Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania ze na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku zostalo wszczete postepowanie dotyczące wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu zlóz ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy uzyciu dynamitu - blok koncesyjny 417" zlokalizowanym na terenie gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Jasienica Rosielna, Błażowa, Niebylec, Domaradz, Nozdrzec oraz miast: Dynów i Brzozów.
Data publikacji 2012-02-27
 
Załączniki:

 1. Skan obwieszczenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: