MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Informacje rok 2011
Opis Informacje za rok 2011
Data publikacji 2012-01-05
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr II/58/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminny Niebylec na lata 2012-2018

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: