MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Zespół Szkół w Lutczy
Opis Tel. 277-36-04 Dyrektor Zespołu mgr inż. Antoni Baszak W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lutczy z oddziałem zerowym oraz Gimnazjum sześciooddziałowe. W Szkole Podstawowej uczy się 131 uczniów a w gimnazjum 156 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski. Przy Zespole Szkół działa Towarzystwo Przyjaciół Lutczy.
Data publikacji 2003-04-17
 
Osoba odpowiedzialna za treść: