MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wybory ławników sądowych
Opis Dnia 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników sądowych, wybranych w październiku 2007 r. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów.
    Z terenu Gminy Niebylec ma zostać wybranych 2 ławników, w tym 1 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w sprawach cywilnych i karnych i 1 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie w sprawach rodzinnych.
    Kandydatów na ławników należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Niebylec, pokój nr 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
Data publikacji 2011-05-31
 
Załączniki:

 1. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Niebylec z dnia 31 maja 2011 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: