MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Zespół Szkół w Konieczkowej
Opis Tel. 746-40-00 Dyrektor Zespołu mgr Bernadeta Wolan W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem zerowym, oraz sześciooddziałowe gimnazjum. W Szkole Podstawowej uczy się 98 uczniów, a w gimnazjum 171 uczniów. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych oraz 1 stażysta. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski
Data publikacji 2003-04-17
 
Osoba odpowiedzialna za treść: