MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opis

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XLIX/327/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

Wójt Gminy Niebylec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły w załączniku

Data publikacji 2011-03-09
 
Załączniki:

 1.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - załącznik


Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: