MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Zespół szkół w Gwoźnicy Górnej
Opis Tel. 277-39-02 Dyrektor Zespołu mgr Małgorzata Pryć W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowy oraz trzyoddziałowe gimnazjum. W szkole Podstawowej uczy się 136 uczniów, a w gimnazjum 69 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. Przy Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Koło PTSM.
Data publikacji 2003-04-17
 
Osoba odpowiedzialna za treść: