MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie konkursu na realizacje zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec
Opis Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm. / Wójt Gminy Niebylec OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEBYLEC w roku 2011. Usługi obejmować będą pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu. Więcej informacji w załączniku.
Data publikacji 2010-12-09
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursu na realizacje zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec - pełna treść ogłoszenia
 2. WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI NA ZADANIE ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEBYLEC

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: