MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji Remont drogi gminnej nr 1 12201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 – 1+000 oraz drogi gminnej nr 1 12209 R Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 0+900
Opis Remont drogi gminnej nr 1 12201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 – 1+000 oraz drogi gminnej nr 1 12209 R Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 0+900
Data publikacji 2010-10-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Kosztorysy ofertowe
 4. Załączniki do wypełnienia przez wykonawców
 5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Połomia - Gwoździanka
 6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Konieczkowa - Rzym
 7. Projekt techniczny Połomia - Gwoździanka
 8. Projekt techniczny Konieczkowa - Rzym
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: