MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu
Opis 38-114 Niebylec 24 tel. (17) 277-30-46 fax (17) 277-30-46 email: gopsniebylec@ops.net.pl Jednostka założona w 1990r., dyrektorem jest Alicja Dopart. Przedmiotem działania Ośrodka jest świadczenie pomocy potrzebującym w różnych formach, wśród których wyróżnić można zasiłki stałe, okresowe, renta socjalna, pomoc rzeczowa itp.. Tel. 017 27 – 73 – 046.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: