MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu
Opis 38-114 Niebylec 24 tel. (17) 277-30-46 fax (17) 277-30-46 email: gopsniebylec@ops.net.pl Jednostka założona w 1990r., dyrektorem jest Alicja Dopart. Przedmiotem działania Ośrodka jest świadczenie pomocy potrzebującym w różnych formach, wśród których wyróżnić można zasiłki stałe, okresowe, renta socjalna, pomoc rzeczowa itp.. Tel. 017 27 – 73 – 046.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: