MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Połomia
Opis Wieś położona ok. 7 km od centrum Niebylca w kierunku Rzeszowa. Jej liczba ludności wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 1558 mieszkańców, a powierzchnia stanowi 1361 ha. Sołtysem wsi jest p. Antoni Basamon. Radnymi z Połomi są p. Sławomir Szczepan i p. Waldemar Józefczyk. Wieś stanowi parafię rzymsko – katolicką, której proboszczem jest ks. Artur Grzęda. Kościół w Połomi jest zabytkiem klasy zerowej, pochodzącym z XIV w. W Połomi istnieje zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, działa jednostka OSP i organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: