MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - Załącznik do Zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 listopada 2009r
Opis Załącznik do Zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 listopada 2009r. Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec.
Data publikacji 2009-11-05
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 listopada 2009r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: