MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Niebylec
Opis Stolica gminy, wieś licząca wg stanu na dzień 31.12.2006r. 587 mieszkańców, której powierzchnia wynosi 199 ha. Sołtysem Niebylca jest p. Józef Sołtys. Niebylec razem z Blizianką stanowi okręg wyborczy, z którego radnym wybrano Małgorzatę Wyżykowską. Mają tutaj swoją siedzibę Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” i Oddział Banku Spółdzielczego w Strzyżowie. Przy wjeździe do Niebylca od strony Rzeszowa znajduje się stacja paliw oraz restauracja i hotelik na ok. 30 miejsc, a w rynku restauracja „Podkarpacka”. Niebylec, to zarazem parafia rzymsko – katolicka, w skład której oprócz niego wchodzą: Gwoździanka, Konieczkowa, Małówka, część Baryczki i część Jawornika, a której proboszczem jest ks. Stanisław Stęchły, zarazem dziekan czudecki. W Niebylcu istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: