MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Małówka
Opis Najmniejsza wieś gminy, położona ok. 2 km od centrum Niebylca w kierunku Rzeszowa. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Małówki wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 279 osób, a powierzchnia stanowi 186 ha. Sołtysem wsi jest p. Adam Błądziński. Wieś razem z Gwoździanką tworzy okręg wyborczy, z którego radnym jest p. Stanisław Lenart. Małówka wchodzi w skład parafii rzymsko – katolickiej w Niebylcu, nie posiada własnej szkoły, a życie gospodarcze i społeczno – kulturalne ciąży w kierunku Niebylca.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: