MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
Zamówienia 2018
Zamówienia 2017
Zamówienia 2016
Zamówienia 2015
Zamówienia 2014
Zamówienia 2013
Zamówienia 2012
Zamówienia 2011
Zamówienia 2010
Zamówienia 2009
Zamówienia 2008
Zamówienia 2007
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na nadbudowę dachu wielospadowego wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lutczy
Opis Przetarg nieograniczony na nadbudowę dachu wielospadowego wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lutczy
Data publikacji 2008-11-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Projekt budowlany
 4. Przedmiar robót
 5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - wymagania ogólne
 6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - betonowanie
 7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - betonowanie bez zbrojenia
 8. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - konstrukcje dachowe
 9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - ocieplenia
 10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - roboty murarskie
 11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - pokrycia dachowe
 12. Wyjaśnienie treści SIWZ IP 3410-19/01/08
 13. Zawiadomienie o wyborze

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: