MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Lutcza
Opis Największa wieś gminy, położona ok. 7 km od centrum Niebylcu w kierunku Sanoka. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Lutczy wg stanu na dzień 31.12.2006 wyniosła 2263 osoby, a powierzchnia stanowi 2816 ha. Sołtysem wsi jest p. Leszek Turoń. Radnymi z Lutczy są: Maria Cynar, Wiesław Bobek oraz Leszek Turoń. Lutcza stanowi parafię wyznania rzymsko – katolickiego, której proboszczem jest ks. Jan Ochał. We wsi istnieje dwie szkoły podstawowe; jedna z tych szkół razem z gimnazjum tworzy zespół szkół. Oprócz tego we wsi funkcjonuje jednostka OSP wchodząca w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: