MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Jawornik
Opis Wieś położona jest ok. 3 km od Niebylca w kierunku Sanoka. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Jawornika wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 1234 osoby, a powierzchnia stanowi 1215 ha. Sołtysem wsi jest p. Adam Loch. Radnymi z Jawornika są Zofia Pilecka oraz Eryk Trojanowski. Część wsi należy do parafii rzymsko – katolickiej w Niebylcu, natomiast zdecydowana większość Jawornika tworzy parafię – rektorat, którego proboszczem jest ks. Adam Kaczor. We wsi istnieje szkoła podstawowa, funkcjonuje jednostka OSP wchodząca w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: