MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji Dostawa wyrobów betonowych i żelbetowych.
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów betonowych i żelbetowych.
Data publikacji 2008-05-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Zawiadomienie o unieważnieniu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: