MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gwoźnica Górna
Opis Wieś położona ok. 7 km. od centrum Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gwoźnicy Górnej wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 1394, a powierzchnia stanowi 1307 ha. Sołtysem wsi jest p. Piotr Kozdraś. Gwoźnica Górna stanowi okręg wyborczy, z którego wybrani zostali następujący radni: Tomasz Pilecki i Piotr Kozdraś. Gwoźnica Górna stanowi parafię rzymsko – katolicką, której proboszczem jest ks. Stanisław Buszta. We wsi istnieje zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, jednostka OSP i organizacja KGW. Wieś charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, zbliżonym do iwonickiego.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: