MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Sytuacja finansowa gminy
Opis Wykonanie budżetu jst w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki (dotacji)* oraz prognoza budżetu do 5 lat ( w tyś zł)
Data publikacji 2007-11-07
 
Załączniki:

 1. Wykonanie budżetu jst w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki (dotacji)* oraz prognoza budżetu do 5 lat ( w tyś zł)

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: