MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Niebylec Nr IV/25/07 z dnia 14-02-2007r
Opis Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Niebylec Nr IV/25/07 z dnia 14-02-2007r LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Data publikacji 2007-07-17
 
Załączniki:

 1. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Niebylec Nr IV/25/07 z dnia 14-02-2007r LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: