MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gwoździanka
Opis Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2006 wyniosła 342 mieszkańców Sołtysem wsi jest p. Stefan Czurczak. Radnym Gwoździanki jest p. Stanisław Lenart. Gwoździanka wchodzi w skład parafii rzymsko - katolickiej w Niebylcu. We wsi istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: