MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
Opis Instytucja kultury utworzona w 1985r. Jej dyrektorem jest p. inż. Wiktor Bochenek. Jednostka ma siedzibę w Niebylcu. W ramach GOK działa kapela ludowa „Jany”, zespół śpiewaczy „Malina”, kapela podwórkowa „Cajmery”, Jazz Band Niebylec, młodzieżowa grupa wokalna oraz wiele kół zainteresowań. GOK wydaje gazetę lokalną „Głos Niebylca”, w której publikowane są aktualne informacje gospodarcze, kulturalne i sportowe z regionu. Od niedawna GOK zakresem swego działania obejmuje również działalność sportową i w tym zakresie prowadzi siłownię „Champion” oraz organizuje różne imprezy sportowe. Stałą imprezą kulturalną w Niebylcu są doroczne „Dni Niebylca” na przełomie czerwca i lipca oraz „Kabaretowisko” organizowane w październiku każdego roku. Tel. GOK – (0 prefiks 17) 27 – 73 – 030.
Strona www Gminnego Ośrodka Kultury
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: