MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu
Opis Jednostka organizacyjna gminy założona w styczniu 1947r. Jej pierwszym kierownikiem był Tadeusz Łuszczak – nauczyciel z Niebylca. Obecnie GBP mieści się w zabytkowym budynku b. synagogi i w jej skład wchodzi wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci i czytelnia ogólna. Biblioteka posiada trzy Filie, a mianowicie w Gwoźnicy Górnej, Lutczy i Połomi. Na koniec 2002r. GBP liczyła 53.395 woluminów, z czego w Filii Gwoźnica Górna było 7.617 woluminów, w Filii Lutcza – 10.560 woluminów i Filii Połomia – 9.121 woluminów. Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej jest p. Władysława Sworst, tel. (0 prefiks 17) 27 – 73 – 066.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: