MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Baryczka
Opis Wieś położona 4 km. od centrum Niebylca w kierunku Rzeszowa. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2006 wyniosła 1028 mieszkańców, a powierzchnia stanowi 927 ha. Sołtysem wsi jest p. Stanisław Mazur. Radnym Baryczki jest p. Grzegorz Piwko. Wieś stanowi zarazem parafię rzymsko – katolicką, której proboszczem jest ks. Jerzy Gajda. We wsi istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW.
Data publikacji 2003-04-11
 
Osoba odpowiedzialna za treść: