MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WYBORY SOŁTYSÓW 2019
 

W związku z niezgłoszeniem kandydata na sołtysa wsi Małówka w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2019 r., na podstawie zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Niebylec

wzywam mieszkańców wsi Małówka

do zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka w dodatkowym terminie, tj. do dnia 6 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pokój nr 8 lub 9.

WÓJT GMINY NIEBYLEC
Zbigniew KORAB

 
Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Baryczka
 2. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Jawornik
 3. Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec
 4. Obwieszczenie o wyborach sołtysów wsi 2019
 5. Zgłoszenie kandydata na sołtysa
 6. ZGODA NA KANDYDOWANIE
 7. ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ