MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    WYBORY SOŁTYSÓW 2019
 

W związku z niezgłoszeniem kandydata na sołtysa wsi Małówka w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2019 r., na podstawie zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Niebylec

wzywam mieszkańców wsi Małówka

do zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka w dodatkowym terminie, tj. do dnia 6 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pokój nr 8 lub 9.

WÓJT GMINY NIEBYLEC
Zbigniew KORAB

 
Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Baryczka
 2. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Jawornik
 3. Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec
 4. Obwieszczenie o wyborach sołtysów wsi 2019
 5. Zgłoszenie kandydata na sołtysa
 6. ZGODA NA KANDYDOWANIE
 7. ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ