MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    WYBORY SOŁTYSÓW 2019
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec
 2. Obwieszczenie o wyborach sołtysów wsi 2019
 3. Zgłoszenie kandydata na sołtysa
 4. ZGODA NA KANDYDOWANIE
 5. ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ