MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
 
Załączniki:

 1. Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji do spraw referendum
 2. Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 września 2015 r. zmieniające w sprawie powołania na terenie Gminy Niebylec obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 3. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające w sprawie powołania na terenie Gminy Niebylec obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 4. Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania na terenie Gminy Niebylec obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 5. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 22 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.