MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    WYBORY ŁAWNIKÓW
 
Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja 2019 r. - wybory ławników sądowych
 2. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
 3. Lista osób poparcia kandydata na ławnika sądowego
 4. WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH