MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    WYBORY ŁAWNIKÓW
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr X/40/2015 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019
 2. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyborów ławników na kadencję 2016-2019
 3. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
 5. Oświadczenie o prowadzonych postępowaniach o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 6. Oświadczenie o władzy rodzicielskiej