MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WYBORY ŁAWNIKÓW
 
Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja 2019 r. - wybory ławników sądowych
 2. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
 3. Lista osób poparcia kandydata na ławnika sądowego
 4. WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH