MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    WYBORY PREZYDENCKIE 2015
 
Załączniki:

 1. Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Niebylec dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wraz przewodniczącymi i zastępcami
 2. Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Niebylec dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 3. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
 4. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 5. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 9 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 6. Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie - powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 7. Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz dopisania do rejestru wyborców
 8. Wyjaśnienie PKW dotyczące zaświadczenia o prawie do głosowania