MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 

WYBORY do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można uzyskać również na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

 
Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 2. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.
 3. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY NIEBYLEC sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu
 4. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Niebylec sporządzony dnia 18 listopada 20 14r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu.
 5. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 6. Zestawienia wyników glosowania w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy 16 listopada 2014 r.
 7. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Niebylec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 8. Uchwala Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Niebylec, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 9. Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Niebylec dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 10. KOMUNIKAT Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 20 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Niebylcu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 11. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 12. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 20 października 2014 r. dotycząca publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
 13. UCHWALA Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 8 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy oraz ustalenia harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Niebylec i Wójta Gminy Niebylec.
 14. Załącznik do uchwały nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z 27 września 2014 r – skład komisji
 15. Ramowy plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu
 16. UCHWAŁA Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz ustalenia harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Niebylec i Wójta Gminy Niebylec.
 17. UCHWAŁA Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu.
 18. UCHWAŁA Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu.
 19. SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEBYLCU
 20. INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu
 21. POSTANOWIENIE Komisarz Wyborczy w Rzeszowie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 22. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych Rady Gminy w Niebylcu wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.