MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY SOŁTYSÓW
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY ŁAWNIKÓW
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
    Elektroniczka Skrzynka Podawcza
 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Niebylcu - platforma ePUAP
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego pz.gov.pl - konto jest bezpłatne, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub konta na platformie ePUAP.