MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY SOŁTYSÓW
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY ŁAWNIKÓW
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
    Elektroniczka Skrzynka Podawcza
 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Niebylcu - platforma ePUAP
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie bądz dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektroniecznego Urzędu Podawczego.
2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu Urzędu Gminy w Niebylcu w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00) na następujących nośnikach danych:
- dyskietka 1,44MB
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- płyta CD-RW lub CD z niezamkniętą sesją.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie zostaną rozpatrzone.