MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    NABÓR
 
 Nazwa pozycji Data
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 2019-06-03
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu 2019-04-17
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej 2019-04-17
Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec 2019-03-25
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej 2018-09-11
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu 2018-06-18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-12-28
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-12-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-12-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-12-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-09-04
Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu 2017-06-26
Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Sz 2017-04-10