MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY SOŁTYSÓW
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY ŁAWNIKÓW
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
    NABÓR
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-12-28
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-12-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-12-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-12-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-09-04
Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu 2017-06-26
Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Sz 2017-04-10
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2016-08-29
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2015-11-30
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 2015-07-08