MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Skarbnik
Sekretarz
Wójt
Urząd Gminy
Godziny Pracy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Przetargi archiwum
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
     URZĄD GMINY
  Nazwa   Urząd Gminy Niebylec
  Typ   Jednostka Samorządu Terytorialnego
  ulica/numer   Niebylec  170
  kod/miejscowość   38-114  Niebylec
  telefon   017 2773002
  fax   017 2773454
  e-mail   sekretariat@niebylec.com.pl
  www   www.niebylec.pl
  Nr konta bankowego   71 9168 1030 0260 1007 2000 0010