MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Godziny Pracy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
     URZĄD GMINY
  Nazwa   Urząd Gminy Niebylec
  Typ   Jednostka Samorządu Terytorialnego
  ulica/numer   Niebylec  170
  kod/miejscowość   38-114  Niebylec
  telefon   017 2773002
  fax   017 2773454
  e-mail   sekretariat@niebylec.com.pl
  www   www.niebylec.pl
  Nr konta bankowego   71 9168 1030 0260 1007 2000 0010