MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
Maj 2007
Listopad 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Listopad 2007
Załączniki:

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2007 r.
 2. Wzór OFERTY PODMIOTU UPRAWNIONEGO - dotyczy ogłoszenia przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.