MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wzory oświadczeń majątkowych
Radni
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Radni
Oświadczenia majątkowe składane przez Radnych Rady Gminy Niebylec składane w poszczególnych latach
 
 Nazwa pozycji Data
Rok 2013 2013-05-21
Rok 2014 2014-06-06
Rok 2014 - zakończenie kadencji 2014-12-09
Rok 2014 - rozpoczęcie kadencji 2015-02-12
2015 2015-06-11
2016 2016-05-23
2017 2017-06-07
2018 2018-05-23
Rok 2019 - rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2019-03-01
2019 2019-07-25