MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wzory oświadczeń majątkowych
Radni
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Urząd Gminy
 Nazwa pozycji Data
Rok 2013 2014-06-06
Rok 2014 2014-12-09
Rok 2015 2016-08-03
Rok 2016 2017-06-13
Rok 2017 2018-07-19
Rok 2018 2019-07-25