MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Przetargi archiwum
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1. Antoni Basamon
2. Stanisław Daszykowski
3. Witold Koza
4. Henryk Książek
5. Małgorzata Lasota
6. Eugeniusz Lech - przewodniczący
7. Stanisław Lenart – zastępca przewodniczącego
8. Adam Parys
9. Grzegorz Smela
10. Robert Szpond
11. Leszek Turoń