MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Skarbnik
Sekretarz
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Komisje
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa oraz bezpieczeństwa publicznego
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Przetargi archiwum
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1. Antoni Basamon
2. Stanisław Daszykowski
3. Witold Koza
4. Henryk Książek
5. Małgorzata Lasota
6. Eugeniusz Lech - przewodniczący
7. Stanisław Lenart – zastępca przewodniczącego
8. Adam Parys
9. Grzegorz Smela
10. Robert Szpond
11. Leszek Turoń