MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy VII kadencji 2014-2018
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Rada Gminy VII kadencji 2014-2018

Skład Rady Gminy Niebylec (VII kadencji 2014-2018)

 1. LASOTA Małgorzata Janina

 2. LENART Stanisław

 3. KOZA Witold Józef – zastępca przewodniczącego

 4. DASZYKOWSKI Stanisław

 5. SMELA Grzegorz

 6. KOZA Krzysztof Wojciech

 7. KOZDRAŚ Piotr Wacław

 8. BŁĄDZIŃSKI Jan

 9. PILCH Zofia

 10. PIWKO Grzegorz Piotr

 11. LĘCZNAR Danuta – przewodnicząca

 12. BASAMON Antoni Stanisław

 13. CYNAR Maria

 14. LECH Eugeniusz Ignacy

 15. TUROŃ Leszek Piotr