MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ogłoszenia 2019
Liczba odwiedzin kategorii: 4661 
 
 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie 2019-12-16
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2020 2019-12-06
Konkurs na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2019-11-27
Inwestycja drogowa pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego - ogłoszenia i decyzje 2019-09-24
OBWIESZCZENIE - Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do 38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2019-09-16
Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72 2019-08-07
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn. "Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduk 2019-07-11
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat - część działki oznaczonej nr 73/7 położonej w miejscowości Niebylec. 2019-05-13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych. 2019-03-05
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat – słupy oświetleniowe. 2019-01-14
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-09-02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu 2019-12-09