MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Ogłoszenia 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 7148 
 
 Nazwa pozycji Data
Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - budynek murowany w miejscowości Połomia (KW 8968) z funkcją garażu 2018-07-09
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-03-15