MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Ogłoszenia 2017
Liczba odwiedzin kategorii: 20175 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2017-11-30
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 2017-11-20
Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat - lokal w budynku nr 182a posadowionym na działce o nr ewid. 73/7 2017-11-16
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej chodnika w Baryczce 2017-10-12
Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Budynek o powierzchni 223 m2, posadowiony na działce nr ewid. 893 w miejscowości Konieczkowa (KW 00053236). 2017-10-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych 2017-03-07
Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 2017-06-23
Ogłoszenie wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat w Połomi i Gwoźnicy Górnej 2017-01-12
Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Baryczka nr ewid. 777/6 2017-01-04