MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Zamówienia 2019
Liczba odwiedzin kategorii: 19294 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - De 2019-11-12
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020 2019-10-31
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku 2019-10-15
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza - etap I 2019-10-09
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-09-10
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku 2019-08-14
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 867 913,00 PLN na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu Gminy Niebylec 2019-07-15
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2019/2020 2019-07-02
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej w budynku dawnej synagogi w Niebylcu 2019-07-01
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Lutczy 2019-06-27
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2019-06-04
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-06-03
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-05-27
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowę drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowę drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w 2019-04-12
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2019 roku 2019-01-16