MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Informacje ogólne
Treści petycji
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    Treści petycji
Liczba odwiedzin kategorii: 206 
 
 Nazwa pozycji Data
PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2019-12-09
PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2019-11-29
Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2019-08-26
Dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie, o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych 2018-11-15