MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2018
Zamówienia 2017
Zamówienia 2016
Zamówienia 2015
Zamówienia 2014
Zamówienia 2013
Zamówienia 2012
Zamówienia 2011
Zamówienia 2010
Zamówienia 2009
Zamówienia 2008
Zamówienia 2007
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Zamówienia 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 18060 
 
 Nazwa pozycji Data
Przygotowanie i dostawę posiłków dla Gminy Niebylec - Przedszkola Samorządowego w Niebylcu wraz z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w roku 2019 2018-11-28
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2018/2019 2018-11-22
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2018/2019 2018-11-13
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku 2018-10-25
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza 2018-09-20
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec 2018-09-14
Przetarg nieograniczony na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Konieczkowa 2018-09-04
Przetarg nieograniczony na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Konieczkowa 2018-08-17
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Gwoźnicy Górnej 2018-08-13
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dz. nr ewid. 1731/2 w km 0+000-0+220 w miejsc. Połomia, przebudowę drogi dz. nr ewid. 770/8 w km 0+000-0+225 w miejsc. Baryczka, przebudowę drogi dz. nr ewid. 101/1 w km 0+000-0+800 w miejsc. Gwoźnica Dolna 2018-08-02
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik 2018-07-26
Przetarg nieograniczony na budowę budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Blizianka 2018-07-11
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2018/2019 2018-06-25
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2018-06-20
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 1 12217 R Gwoźnica Górna – Kąty Gwoźnickie w km 1+400 – 1+900 2018-06-19
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2018 roku 2018-06-07
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie modernizacji układu pomiarowego wraz z wymianą WLZ w budynku Remizy OSP w Gwoźnicy Górnej 2018-06-01
Przetarg nieograniczony na remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1814, 1697/7 i 1770/1 w km 0+000 – 0+900 w miejscowości Gwoźnica Górna 2018-05-30
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec 2018-05-23
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec 2018-05-23
Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1412 R Połomia - Lubenia w miejscowości Połomia 2018-05-17
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niebylec 2018-04-10
Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec 2018-03-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 2018-02-28